Bc. Aleš Horáček

Diplomová práce

Flexibilita trhu práce v EU (empirická analýza)

Flexibility of Labour Market in E.U. (empirical analysis)
Anotace:
Diplomová práce „Flexibilita trhu práce v EU (empirická analýza)“ se zabývá problematikou flexibility pracovního trhu v Evropské unii. Předmětem práce je srovnání externí numerické flexibility práce napříč EU a prozkoumání jejích dopadů na některé výsledky trhů práce. Jedná se zejména o nezaměstnanost, zaměstnanost, jejich strukturu a tržní segmentaci. Teoretická část práce je tvořena první kapitolou …více
Abstract:
Diploma thesis „Flexibility of Labour Market in E.U. (empirical analysis)“ is focused on the labour market flexibility in European Union. Objective of the diploma thesis is a comparison of the external numerical flexibility of labour across EU countries and evaluation of its impacts on some of the labour markets results. These include particularly unemployment, employment, their structure and labour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta