Zdeňka Nováková

Bakalářská práce

Analýza činností v oblasti odměňování v příspěvkové organizaci

Analysis of Remuneration Activities in State-funded Institution
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá postupy a činnostmi v oblasti odměňování v příspěvkové organizaci. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Obsahem teoretické částí je charakteristika příspěvkových organizací a jejich přehled v České republice. Následně je popsán pracovněprávní vztah a podrobněji rozebrána oblast odměňování platem v příspěvkových organizacích. V praktické části je představena …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with procedures and activities in the area of remuneration in a state-funded institution. The bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. The content of the theoretical part is the characteristics of state-funded institutions and their review in the Czech Republic. Subsequently there is described an employment relationship and, in more detail, an area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Zdeňka. Analýza činností v oblasti odměňování v příspěvkové organizaci. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně

Práce na příbuzné téma