Bc. Hana Čejková

Bakalářská práce

Deskový obraz Pany Marie s Dítětem (z 15. století?) z Muzea v Telči

Panel painting of Virgin Mary with Child (fifteenth century?) in Museum in Telč
Anotace:
Bakalářská práce je věnována deskovému obrazu Panny Marie s dítětem, který je uložen v Muzeu v Telči, pobočce Muzea Vysočiny Jihlava. Práce je zaměřena na studium lokální historiografie, technologický průzkum stavu obrazu a jeho formální a typologickou analýzu. Formální a analýza je částečně věnována také jihočeským obrazům z 50. a 60. let 15. století. Práce se dále zaměřuje na studium jihomoravských …více
Abstract:
Bachelor thesis pays attention to the panel painting of Virgin Mary With Child that is deposited in Museum in Telč - branch of Muzem Vysočiny Jihlava. Work concentrates on study of local historiography, condition technological research of painting and its formal and typological analysis. Formal and typological analysis is also partly applied to South Czech paintings of the 50s and 60s of fifteenth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.