Bc. Jitka Kratochvilová

Diplomová práce

Marketingová strategie a marketingový mix pro Mahenovu činohru Národního divadla Brno

Marketing strategy and marketing mix for Mahen’s dramatic company of The National Theatre Brno
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie a marketingového mixu pro Mahenovu činohru Národního divadla Brno. Důležitým podkladem pro zpracování byl vlastní marketingový výzkum prováděný mezi návštěvníky divadla.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the marketing strategy proposal and the marketing mix for Mahen’s dramatic company of The National Theatre Brno. Suggestion are based on the marketing research which was carried out amongst visitors of this theatre.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta