Bc. Gabriela Kubíková

Bakalářská práce

Trendy vývoje demografických ukazatelů v ČR

Trends of Demographic Indicators in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce popisuje vývojové trendy demografických ukazatelů v regionech na území ČR. Teoretická část se zabývá problematikou demografie obecně. V praktické části je hodnocen, porovnáván a předpovídán vývoj vybraných demografických ukazatelů pomocí statistických analýz.
Abstract:
This work describes the development trends of demographic indicators in the regions of the Czech Republic. The theoretical part deals with general demographics. The practical part is evaluated, compared and predicted the development of selected demographic indicators using statistical analyzes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubíková, Gabriela. Trendy vývoje demografických ukazatelů v ČR. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní