Štěpán Zikmund

Bakalářská práce

Přístup k databázím v Zend Frameworku

Access to data sources in Zend Framework.
Anotace:
Význam této bakalářské práce spočívá v popisu architektury přístupu k datovým zdrojů v Zend Frameworku. Zabývá se přitom jejím vytvoření na základě návrhových vzorů, které popsal Martin Fowler. První část návrhových vzorů slouží k samotnému vytvoření základů architektury přístupu k datovým zdrojů. A to na základě čtyř možností, které nabízí v podobě návrhových vzorů Table Data Gateway, Row Data Gateway …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to give a description of architecture of access to data sources in Zend Framework and its creation based on design patterns described by Martin Fowler. The first part introduces the creation of fundamental components of architecture for access to data sources; there are four possibilities offered by Martin Fowler: Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2009
  • Vedoucí: Luboš Pavlíček
  • Oponent: Radim Hradecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/11095

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma