Josef Draslar

Bakalářská práce

Ukázkový příklad vývoje Java SE aplikace dle návrhového vzoru MVC

Copybook example of development of Java SE application according to MVC design patter
Anotace:
Cíl práce: Hlavním cílem bakalářské práce je na praktickém příkladě ukázat vývoj Java SE aplikace dle návrhového vzoru MVC, aplikace je dále založená na JavaFX a OOP principech. Dílčím cílem, který přímo vede k dosažení cíle hlavního, je vysvětlit logiku návrhového vzoru MVC. Dále je cílem stručně charakterizovat jednotlivé základní varianty vzoru MVC dané jeho vývojem. Výstupy: Hlavním výstupem je …více
Abstract:
The goal of thesis: The main goal of the thesis is to show practical example of development of Java SE application according to MVC design pattern, the application is going to be based on JavaFX and OOP principles. The partial goal, which strictly leads to achievement of the main goal, is to explain the logic of MVC design pattern. Other goal is to briefly describe basic MVC variants (according to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Rudolf Pecinovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49648