Pavlína GUŇKOVÁ

Bakalářská práce

Pohybová aktivita u studentů středních a vysokých škol

Physical activity of secondary school and university students
Anotace:
Úvod: Nedostatek pohybové aktivity je významný rizikový faktor životního stylu. Pravidelná pohybová aktivita vede k morfologickým i funkčním změnám v lidském organismu, které mohou zamezit vzniku mnoha nemocí nebo jejich vznik alespoň oddálit. Cílem praktické části je zjištění úrovně pohybové aktivity u studentů vybraných středních a vysokých škol. Metodika: Při šetření se vycházelo z dotazníku pohybové …více
Abstract:
Introduction: Physical insufficiency is a significant risk factor for lifestyle. Regular physical activity leads to morphological and functional changes in the human body, which can prevent or delay many diseases. The aim of the practical part is to find out the level of physical activity of students of selected secondary schools and universities. Methods: The survey was based on a physical activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GUŇKOVÁ, Pavlína. Pohybová aktivita u studentů středních a vysokých škol. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta