Bc. Martin KUBIS, DiS.

Bachelor's thesis

Proměny týdeníku Respekt

Transformations of Respekt weekly
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje vznik a vývoj českého názorového časopisu Respekt a jeho proměny v průběhu dosavadní existence. První část je teoretická a má vysvětlit některé důležité pojmy vztahující se k tématu žurnalistiky a zpravodajství v médiích. Druhá část je praktická a obsahuje informace o historii časopisu, jeho obsahu, změnách v redakci i v podobě časopisu. Jsou zde také analýzy prodejnosti …more
Abstract:
The bachelor work analyzes the creation and development of the Czech opinion magazine Respekt and it´s transformations during actual existence. The first theoretical part explains some important notions relating to the theme of journalism and news service in media. The second practical part contains informatik about history of the magazine, it´s purport, chan-ges in editorial staff and image of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2008
Accessible from:: 12. 5. 2008
Identifier: 7468

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUBIS, Martin. Proměny týdeníku Respekt. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and communication studies / Marketing communications