Jitka Drahošová

Bachelor's thesis

Nezaměstnanost v ČR a její dopad na řízení a strategii podniku

Unemployment in the Czech Republic and its Impact on Corporate Governance and Strategy
Anotácia:
Předmětem této bakalářské práce je dopad situace nízké míry nezaměstnanosti na podnik. Teoretická část se zabývá problematikou nezaměstnanosti obecně – definuje pojem nezaměstnanost, shrnuje dopady, jež jsou s spojeny s mírou nezaměstnanosti na nábor pracovníků, pracovní trh a možné způsoby politiky zaměstnanosti u nás. Praktická část je zaměřena na analýzu personální činnosti ve vybraném konkrétním …viac
Abstract:
The subject of this thesis is the impact of a low unemployment rate on a company. The theoretical part of the thesis deals with the issue of unemployment in general. It defines the term "unemployment", it summarizes the impacts of the unemployment rate on the recruitment process and labour market, and also deals with possible means of employee turnover and retention policy in the Czech Republic. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. František Jirásek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS