Bc. Petr Chvílíček

Bakalářská práce

Výchovné poradenství na středních školách

Consultancy of Education at High Schools
Anotace:
Bakalářská práce „Výchovné poradenství na středních školách“ pojednává o činnosti pedagogických pracovníků působících na středních školách různého typu, kteří se vedle své hlavní výchovně vzdělávací práce věnují navíc žákům, vyžadujícím nestandardní přístup v mnoha rovinách. Jedná se především o studijní schopnosti a jejich poruchy, oblast chování, dále o monitoring výskytu sociálně patologických jevů …více
Abstract:
Diploma thesis „Educational counseling at High schools” deals with work of pedagogical employees at high schools of different type, who pay extended attention to pupils demanding unusual treatment apart from doing their main educational job. The thesis is mainly discussing ability to study, it‘s disorders and topics in behavioral area. It monitors occurrences of social-pathological events and it focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika