Gabriela PECHKOVÁ

Bakalářská práce

Výchovné poradenství na základní škole se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Educational counseling at elementary school with regard to pupils with special educational needs
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat výchovné poradenství na základní škole v Hluboké nad Vltavou se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy. Část teoretická obsahuje historii výchovného poradenství, pojem výchovné poradenství, právní rámec a legislativu, poradenské služby ve škole, definici žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a školská poradenská zařízení …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to map guidance counseling at the primary school in Hluboká nad Vltavou with regards to pupils with special educational needs and educational problems. The theoretical part contains the history of guidance counseling, the concept of guidance counseling, legal framework and legislation, school counseling services and description of pupil with special educational needs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHKOVÁ, Gabriela. Výchovné poradenství na základní škole se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses esugfh esugfh/2
13. 8. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 8. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.