Bc. Nikola Bulinová

Diplomová práce

Marketing cestovního ruchu Středočeského kraje se zaměřením na Příbramsko

Tourism Marketing in the Central Bohemia with a Focus on the Region Příbramsko
Anotace:
Diplomová práce se zabývá potenciálem pro rozvoj domácího cestovního ruchu a destinačním managementem ve Středočeském kraji a konkrétně pak v regionu Příbramsko. V teoretické části práce jsou analyzovány prameny odborné literatury, východiska vztahující se k danému tématu a je vysvětlena odborná terminologie užitá v následném textu práce. Výsledková část práce je zaměřena na zhodnocení primární a sekundární …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the potential for development of domestic tourism and destination management in the Central Bohemia region and more specifically in the Příbramsko region. The theoretical part of the thesis analyzes the sources of the specialized literature, the starting points related to the given topic and explains the professional terminology used in the subsequent text of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace