Theses 

Adaptace Polska jako nového člena Severoatlantické aliance – Mgr. Jiří Sláma

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Mgr. Jiří Sláma

Bakalářská práce

Adaptace Polska jako nového člena Severoatlantické aliance

Adaptation of Poland as a new member of the North Atlantic Alliance (NATO)

Anotace: Moje bakalářká práce na téma Adaptace Polska jako nového člena Severoatlantické aliance je založena na hodnocení dvou významných oblastí. Jedná se o průběh transformace polských ozbrojených sil na podmínky Severoatlantické aliance (NATO) a pozitivními změnami zahraniční politiky Polska v důsledku příparavy na členství Polska v Alianci, zejména ve vztahu k sousedním zemím, dále pak k USA a Rusku. Svoji práci jsem rozčlenil na tři části. První z nich osahuje hodnocení předvstupních událostí. Druhá z nich hodnotí transformaci polské armády a třetí z nich obsahuje hodnocení změn zahraniční politky Polska.

Abstract: My bachelor thesis on the topic “Adaptation of Poland as a new member of the North Atlantic Alliance (NATO)” is based on the assessment of two significant areas. First of them is a developement of transformation of the Polish armed forces, which lead to their adaptation to the conditions of North Atlantic Treaty Organization (NATO). Second of them is the assessment of positive changes in Poland foreign policy as a result of Poland's membership in the Alliance, especially in relation to neighboring countries, as well as in realion to the USA and Russia. I divided my work into three parts. The first one contains assessment of pre-accession phase. The second one assesses the transformation of the Polish Armed Forces and the third of them contain assessment of changes in Poland foreign policy.

Klíčová slova: Polsko, NATO, Severoatlantická aliance, polská armáda, polské ozbrojené síly, Partnerství pro mír, členství

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz