Bc. Aleš Machalíček

Diplomová práce

Řízení rizik v podnikatelské a manažerské praxi ve stavebnictví

Risk control in the Construction Business and Management
Anotace:
Strategické řízení rizik přispívá stavební společnosti k přežití i v krizových letech. Práce poukazuje na klíčové oblasti rizikového managementu a navrhuje aplikovatelná řešení pro středně velkou stavební firmu ALLSTAV Group, a.s. Cíle diplomové práce: • Definovat a objasnit výklad (chápání), postupy a formy, kterými lze eliminovat rizika stavebního projektu • Zhodnotit způsoby a formy, jakými se lze …více
Abstract:
Strategic management of risk benefits construction companies to survive in critical years. This thesis points out the key areas of risk management and proposes applicable solutions for middle-sized construction company ALLSTAV Group, a.s. The goals of this Master thesis are to: • define and clarify understanding, procedures and forms by which we can eliminate risks of a construction project. • judge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance