Theses 

Hygiena vyučovacího procesu, formy a způsoby odpočinku žáků, škola a zdraví na Střední odborné škole obchodní – Bc. Alena Smrčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alena Smrčková

Master's thesis

Hygiena vyučovacího procesu, formy a způsoby odpočinku žáků, škola a zdraví na Střední odborné škole obchodní

A hygiene of a the teaching process, forms and methods of student's relexation, school and health on the High school of business

Abstract: Diplomová práce přibližuje obecný pojem škola a zdraví a s tím související hygiena vyučovacího procesu, formy a způsoby odpočinku žáků, abych později osvětlila vlivy, které se podílejí na vytváření klimatu třídy, kdo jej vytváří a ovlivňuje. Pozorováním zjistit, průběh jednotlivých vyučovacích hodin. Dotazníkové šetření se zabývá aktuálním klimatem dvou tříd, dvou studijních oborů, rozdíly v jeho vnímání mezi jednotlivými pohlavími a rozdíly v jeho vnímání mezi jednotlivými studijními obory.

Abstract: The diploma thesis brings closer the general concept of school and health in connection with the hygiene of the teaching process, forms and ways of relax of students. I want to throw light on the influences which participate in the formation of classroom climate, who creates and influences it. Through observations I find out the course of particular lessons. Questionnaires deal with the current classroom climate of two particular classes, two fields of study and differences between gender and fields of study perceptions.

Keywords: Škola a zdraví, hygiena vyučovacího procesu, udržování zdravého prostředí ve škole, práce a odpočinek žáků, klima třídy, klima výuky, klima školy.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Ing. Pavla Stejskalová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 17:28, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz