Bc. Alena Smrčková

Diplomová práce

Hygiena vyučovacího procesu, formy a způsoby odpočinku žáků, škola a zdraví na Střední odborné škole obchodní

A hygiene of a the teaching process, forms and methods of student's relexation, school and health on the High school of business
Anotace:
Diplomová práce přibližuje obecný pojem škola a zdraví a s tím související hygiena vyučovacího procesu, formy a způsoby odpočinku žáků, abych později osvětlila vlivy, které se podílejí na vytváření klimatu třídy, kdo jej vytváří a ovlivňuje. Pozorováním zjistit, průběh jednotlivých vyučovacích hodin. Dotazníkové šetření se zabývá aktuálním klimatem dvou tříd, dvou studijních oborů, rozdíly v jeho vnímání …více
Abstract:
The diploma thesis brings closer the general concept of school and health in connection with the hygiene of the teaching process, forms and ways of relax of students. I want to throw light on the influences which participate in the formation of classroom climate, who creates and influences it. Through observations I find out the course of particular lessons. Questionnaires deal with the current classroom …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta