Bc. Lukáš Bartík

Bachelor's thesis

Spojené státy a evropská integrace v období Trumanovy administrativy

The United States and European integraton during the Truman administration
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat vztah Spojených států amerických k procesu evropské integrace v době administrativy prezidenta H. Trumana. Zabývá se především rolí, jakou hrála myšlenka evropské jednoty v rámci Marshallova plánu a rodící se strategie zadržování, a popisuje, jakým způsobem Spojené státy ovlivňovaly její uplatnění v konkrétních krocích. Důraz je také kladen na přístup USA …more
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to analyze the position of the United States towards the process of the European integration during the administration of President Harry S. Truman. It mainly deals with the role of the idea of European unity in context of the Marshall plan and emergence of the strategy of containment and it describes how the USA influenced its specific application. The thesis also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií