Soňa Polaková

Master's thesis

Aplikace neuronových sítí a Elliotových vln na vybraný vzorek akcií

Applications of neural networks and Elliot´s waves on selected shares
Abstract:
Tato práce je zaměřena na predikce budoucího trendu kurzu akcií pomocí umělých neuronových sítí, zejména na optimalizaci parametrů v procesu učení neuronové sítě. Identifikace pozice v rámci systému Elliotových vln a následná predikce budoucího vývoje trendu kurzu akcií je druhým zkoumaným přístupem. Na základě shody obchodních signálů, generovaných těmito dvěma metodami, a ex-post skutečného signálu …more
Abstract:
Using modern methods of share quotations forecasting is the main goal of this thesis. The special accent is placed on forecasting the trend by means of artificial neural network especially on the optimalization of variables in the training process. Elliot's wave theory is applied in the second part of the thesis, particularly on prediction of future share quotation progress. Buying or selling signal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2010
  • Supervisor: Jitka Veselá
  • Reader: Petr Musílek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21083

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví