Bc. et Bc. Martin Šodek

Master's thesis

Pohlavní dimorfismus dermatoglyfů: kvantitativní znaky

The Sexual Dimorphism of Dermatoglyphic Quantitative Traits
Abstract:
Kvantitativní hodnota deseti prstů ruky (anglicky: Total Finger Ridge Count, TFRC) je dermatoglyfická proměnná, u které byly nalezeny systematické rozdíly mezi populacemi a také sexuální dimorfismus - muži mají obvykle TFRC v průměru vyšší. V mnoha studiích však nebyl číselný rozdíl mezi pohlavími statisticky významný av některých pracích měl i opačný smysl. Cílem této práce bylo pomocí metaanalýzy …more
Abstract:
Total Finger Ridge Count is a dermatoglyphic trait which has been systematically found to show differences among populations and also sexual dimorphism - males score higher on TFRC on average. In many studies the numerical difference was not significant and in some projects the results even showed an opposite effect. The aim of this project was to obtain a quality estimate of the extent of sexual dimorphism …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Anthropology / Anthropology

Theses on a related topic