Bc. Anna Škultétyová

Bakalářská práce

Sexuální dimorfismus v poměru délky 2. a 4. prstu ruky

Sexual Dimorphism in the 2nd to 4th Digit Ratio
Anotace:
Poměr délky 2. a 4. prstu (2D:4D poměr) je sexuálně dimorfní znak. Muži mají obecně kratší ukazováček relativně vůči prsteníku a poměr jejich délek je v průměru nižší než u žen. Tento rozdíl je v určité míře způsoben pohlavními rozdíly v hladinách prenatálního testosteronu a estrogenů v nitroděložním vývoji. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jestli mezipopulační rozdíly v relevantních moderujících …více
Abstract:
The 2nd to 4th digit ratio (2D:4D ratio) is sexually dimorphic trait. In general, men have a relatively shorter 2nd finger compared to the 4th finger and 2D:4D ratio of males is on average lower than that of females. This difference is partly caused by sexual differences in levels of prenatal testosterone and estrogens during prenatal development. The objectives of this thesis were to find out relationships …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta