Bc. et Bc. Martin Šodek

Master's thesis

Pohlavní dimorfismus dermatoglyfů: kvantitativní znaky

The Sexual Dimorphism of Dermatoglyphic Quantitative Traits
Anotácia:
Kvantitativní hodnota deseti prstů ruky (anglicky: Total Finger Ridge Count, TFRC) je dermatoglyfická proměnná, u které byly nalezeny systematické rozdíly mezi populacemi a také sexuální dimorfismus - muži mají obvykle TFRC v průměru vyšší. V mnoha studiích však nebyl číselný rozdíl mezi pohlavími statisticky významný av některých pracích měl i opačný smysl. Cílem této práce bylo pomocí metaanalýzy …viac
Abstract:
Total Finger Ridge Count is a dermatoglyphic trait which has been systematically found to show differences among populations and also sexual dimorphism - males score higher on TFRC on average. In many studies the numerical difference was not significant and in some projects the results even showed an opposite effect. The aim of this project was to obtain a quality estimate of the extent of sexual dimorphism …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedúci: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Anthropology / Anthropology

Práce na příbuzné téma