Mgr. Neda Smiljanic

Diplomová práce

United Nations Force in Cyprus: success, or failure? The comparison of conflict Management and conflict Resolution perspectives

United Nations Force in Cyprus: success, or failure? The comparison of conflict Management and conflict Resolution perspectives
Anotace:
Cyprus problem is among oldest issues for UN and its department of peacekeeping operations. UNFICYP has been deployed since 1964, what is extraordinary long period for peacekeeping missions. Main goal of this thesis is to examine why is this so? In that sense, thesis will undertake research about UNFICYP performance in conflict management and conflict resolution of Cyprus problem. It will deploy two …více
Abstract:
Cyprus problem is among oldest issues for UN and its department of peacekeeping operations. UNFICYP has been deployed since 1964, what is extraordinary long period for peacekeeping missions. Main goal of this thesis is to examine why is this so? In that sense, thesis will undertake research about UNFICYP performance in conflict management and conflict resolution of Cyprus problem. It will deploy two …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / European Politics (angl.)