Mgr. Lenka Nováková

Bachelor's thesis

Problematika úrazovosti dětí a práce zdravotníka na letním dětském táboře

Problems of children` accident rate and orderly work on children summer camp
Anotácia:
ANOTACE Cílem bakalářské práce je seznámení se s problematikou úrazovosti dětí a mládeže. Práce se zabývá úrazovosti dvou náhodně vybraných souborů dětí a mládeže. Na prvním z nich jsou statisticky zpracovány úrazy v obecném měřítku dle různých hledisek (dělení podle typu poranění, místa vzniku, aktivity a věku dítěte v době vzniku úrazu, druhu poskytnutí první pomoci, délky léčení či následků úrazů …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to acquaint with problems concerning accident rate of children and youth. The thesis deals with the accident rate of two randomly chosen groups of children and youth. The injuries of the first group are statistically processed according to the different criteria (e.g. to the type of the injury, to the place where the injury occurred, to the activity and the age of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2008
  • Vedúci: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta