MgA. Dušan BRUS

Bakalářská práce

Modest Petrovič Musorgskij a jeho klavírní dílo Kartinki

Modest Petrovič Musorgskij and his piano work Kartinki
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na hudební cyklus Kartinki, jednu z nejznámějších klavírních skladeb Modesta Petroviče Musorgského. Teoretická část poskytuje pohled do skladatelova dětství, neboť prožitky z rodného Kareva zaznívají napříč celou Musorgského tvorbou, včetně Kartinek. Je zde zmíněna kontinuita vývoje, jak se z nadaného samouka, jenž okouzloval vesnické publikum, postupně stal rovnocenný člen světoznámé …více
Abstract:
This thesis concentrates on the piano piece Kartinki, one of the best known pieces of Modest Petrovič Musorgskij. The theoretical part gives view into author´s childhood because his experiences from native Karevo vibrates across his whole composing, Kartinki including. The thesis mentions the continuity of development how talented self-taught person, that fascinated the village audience, became an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Marta Toaderová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRUS, Dušan. Modest Petrovič Musorgskij a jeho klavírní dílo Kartinki. Ostrava, 2011. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta umění

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavír