Anna BEREZKINA

Diplomová práce

M.P.Musorgskij - "Obrázky z výstavy"

M.P.Musorgskij - "Pictures at an Exhibition"
Anotace:
Diplomová práce obsahuje základní životopisná data Modesta Petroviče Musorgského a rozbor cyklu Obrázky z výstavy. Práce rovněž reflektuje vývoj autorovy hudební řeči v kontextu ruské národní hudby. V neposlední řadě se zaobírá interpretací tohoto díla předními klavírními virtuosy a přináší můj osobní náhled na tuto problematiku.
Abstract:
My thesis contens principal facts of biographiy of Modest Petrovich Musorgskij and analysis of the piano cycles ?Pictures at an Exhibition?. Thesis as well reflects development of composers musical language in context of traditional russian music. Lastly revolves about interpretation of this composition, performance of virtuoses and brings my own view on this problematic determination.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009
Zveřejnit od: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Michel, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEREZKINA, Anna. M.P.Musorgskij - "Obrázky z výstavy" . Ostrava, 2009. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta umění

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Umělecko-pedagogické studium - hudební zaměření, specializace hra na klavír