Martina ŠVECOVÁ

Bachelor's thesis

Vývoj ošetřovatelské péče u pacienta s depresivní poruchou

Development Of Nursing Care For Patiens With Major Depressive Disorder
Abstract:
Tato práce se zabývá historickým vývojem ošetřovatelské péče o klienta s depresivní poruchou. Cílem práce bylo ukázat vývoj ošetřovatelské péče, vývoj v přístupu, zacházení a komunikaci s klienty trpícími depresivní poruchou se zaměřením na současnost. Součástí práce je poukázat na depresivní onemocnění jako velmi rozšířený a závažný zdravotní problém, který je svým způsobem společností stále přehlížen …more
Abstract:
This bachelor work is about the historical development of nursing care for clients with major depressive disorder. The aim of my work is to highlight how depressive disorders are a common and very serious issue often disregarded and devalued by society and as a result why further study into new treatments should be investigated. Present therapeudic interventions are concerned with enhancing the quality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2011
  • Supervisor: MUDr. Petra Dočkalová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠVECOVÁ, Martina. Vývoj ošetřovatelské péče u pacienta s depresivní poruchou. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/