Bc. Petra Doležalová

Diplomová práce

Informační a komunikační technologie a jejich využití u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností

Application of information technologies in children and pupils with communication disabilities
Anotace:
Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol, přičemž první tři kapitoly jsou teoretické a poslední čtvrtá kapitola je praktická. První kapitola se zabývá komunikací obecně, vymezením pojmu komunikace, její historie, procesem komunikace a neverbální a verbální komunikací. Druhá kapitola je věnována narušené komunikační schopností a jejím kategoriím, charakteristice kombinovaného postižení a vliv konkrétních …více
Abstract:
The thesis is divided into four chapters, the first three chapters are theoretical and the last fourth chapter is practical. The first chapter deals with the communication in general, the definition of the concept of communication, its history, a process of communication and nonverbal and verbal communication. The second chapter is devoted to communication disorder and its categories, characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta