Theses 

Školní metodik prevence na základní škole – Bc. Jan FOLK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan FOLK

Diplomová práce

Školní metodik prevence na základní škole

The school methodist of prevention at the primary school

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje osobě školního metodika prevence na základní škole v České republice. Práce přináší nejnovější ucelený přehled oblastí, kterými se školní metodik prevence zabývá. Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit dokument, který shrnuje veškeré povinnosti školního metodika prevence a obsahuje nejnovější přehled zákonů, vyhlášek a předpisů vztahujících se k této funkci. Výzkumná část práce je zaměřena na výskyt sociálně patologických jevů, které mohou ohrožovat děti a mládež.

Abstract: This thesis looks at the school prevention in elementary school in the Czech Republic. The work provides a comprehensive overview of the latest areas that are engaged in school prevention. The aim of my thesis was to create a document that summarizes all the duties of school prevention and includes an overview of the latest laws, decrees and regulations pertaining to this function. The research is focused on social pathological phenomena, which can endanger children and youth.

Klíčová slova: prevence, škola, rizikové formy chování, droga

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35481 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

FOLK, Jan. Školní metodik prevence na základní škole. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz