Mgr. Alexandra Marčeková

Bakalářská práce

Reprezentace mužství v TV reklamě: komparativní analýza (TV Nova vs. Markíza)

Men's representation in TV advertisement: comparative content analysis (TV Nova vs. Markíza)
Abstract:
The subject of interest of this thesis is an analysis of prime time advertisement on commercial TV stations with the highest rating in Slovakia and Czech republic. Research sample was recorded during january in the year 2011 on TV stations Nova and Markíza. The analysis focus on identification media image of manhood in the television spot. It also attempts to compare czech and slovak advertisement …více
Abstract:
Predmetom záujmu tejto bakalárskej práce je analýza reklamných spotov v prime time najsledovanejších komerčných televíznych staníc v Slovenskej a Českej republike. Výskumná vzorka bola nahrávaná počas januára 2011 na televíznych staniciach NOVA a Markíza. Rozbor je zameraný na identifikáciu reklamných mediálnych vyobrazení mužstva. Zároveň sa v tejto oblasti pokúša o komparáciu českej a slovenskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií