Bc. Aneta Macíková

Diplomová práce

Vzdělávací a profesní dráha romských policistů z jejich vlastního subjektivního pohledu

Educational and professional career of Roma policemen from their own view
Anotace:
Předmětem zájmu této diplomové práce jsou osoby romského původu pracující jako státní policisté, což je povolání, které si jen málokterá osoba spojuje právě s romskou menšinou. Hlavním cílem práce je zjistit, jakým způsobem tito policisté subjektivně vnímají vlastní vzdělávací a profesní dráhu. V rámci tohoto cíle je také zjišťováno, jak a proč se v průběhu života těchto jedinců měnily jejich vzdělávací …více
Abstract:
This thesis is focused on persons of Roma origin working as state police officers which is a profession only hardly being associated with just Roma minority. The major aim of the work is to find out the way these policemen perceive subjectively their own educational and professional career. Within this aim the research of reasons and ways of the educational and professional changes in these individuals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta