Jitka DOPITOVÁ

Bakalářská práce

Profesní dráha zástupců ředitelů gymnázií

The Career of Grammar School Deputies
Anotace:
Cílem práce je přispět k poznání teorie a praxe práce zástupců ředitelů gymnázií v kontextu jejich profesní dráhy, což je zohledněno jak v teoretické, tak empirické části této práce. V teoretické části je pozornost věnována škole jako organizaci a vzdělávací instituci. Srovnána je funkce zástupce ředitele s funkcí ředitele. V samostatné kapitole jsou pak sumarizována specifika gymnázií. V empirické …více
Abstract:
The aim of this thesis is to contribute to the understanding of the theory and practice of the work of grammar school deputies in the context of their careers, which is taken into account in both the theoretical and empirical parts of this thesis. In the theoretical part, attention is paid to the school as an organization and educational institution. The function of the deputy is compared with that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOPITOVÁ, Jitka. Profesní dráha zástupců ředitelů gymnázií. Olomouc, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.