Bc. Markéta Jelínková

Diplomová práce

Studenti v kombinované formě studia očima vysokoškolských učitelů

Combined Study Students from the perspective of University Teachers
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zaměřuje na vysokoškolské učitele a jejich vnímání studentů v kombinované formě studia. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část práce rozebírá tři hlavní aspekty výchovně vzdělávacího procesu – studium samotné, studenty a učitele. V empirické části jsou popsány jednotlivé fáze kvalitativního výzkumného šetření. Výsledná zjištění jsou …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on how university teachers perceive students from combined studies. It is divided into two parts – theoretical and empirical. The theoretical part examines the three main aspects of the educational process – the studies, the students and the teachers. The empirical part describes individual phases of a qualitative research survey. Its findings are presented on the basis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta