Theses 

Strategický plán rozvoje obce Česká Třebová – Martin Šmídl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Martin Šmídl

Bakalářská práce

Strategický plán rozvoje obce Česká Třebová

Vymezení rozvoje obce do roku 2020.

Strategic Development Plan of the Česká Třebová Municipality

Anotace: Předmětem této práce bylo analyzovat strategický plán města, porovnat ho se skutečně dosaženými cíli a vytvořit aktualizaci strategického plánu. Práce je uceleným souborem informací, které jsou teoretickými východisky k nastudování problematiky. Pro analýzu stávajícího strategického plánu a vytvoření jeho aktualizace bylo nutné vypracovat průzkum názorů obyvatel a SWOT analýzu. Součást strategického plánu tvoří také akční plán v oblasti dopravní infrastruktury. Tento obsahuje zdroj a časové rozvržení financování. Závěr práce přináší návrh dalších koncepcí, námětů a postupů, které povedou ke zlepšení strategického plánu a úrovně města. Význam studie spočívá ve zvýšení výkonu managementu města a posílení konkurenceschopnosti na trhu. Důraz byl kladen na nadhled a kritické porovnání práce managementu České Třebové s ostatními městy, zejména s nedalekou Litomyšlí, která je známa svými propracovanými postupy.

Abstract: The aim of this bachelor thesis was to analyse a strategic development plan of Česká Třebová, to collate with achieved goals and to compose an update of a strategic development plan. The thesis describes theoretical resources which give a compact file of information as a root for studying this problem. It was necessary to work up a market research and SWOT analysis. The action plan completes a strategy in a source of the traffic engineering. This plan contains a financial resource and the time management. The result suggests further conception, innovations and techniques for an improvement of a strategic development plan and his flouring. The sense of this study embodies in a boosting output of a management and in an empowering a competitive strength. The top view and a critical collation a management of a town was fundamental. Litomyšl, which is known for his carefully worked – out strategic development plan, was the object of comparison with Česká Třebová.

Klíčová slova: plán strategický, Česká Třebová, plán akční

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2010
  • Vedoucí: Tomáš Kala
  • Oponent: Vítězslav Hálek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:20, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz