Bc. Petra Žáková

Diplomová práce

Strategický plán rozvoje cheerleadingových sportovních klubů v českém prostředí

Strategic development plan of cheerleading sport clubs in Czech environment
Anotace:
Tato teoreticko-empirická diplomová práce se zabývá managementem sportovnch klubů se zaměřením na soutěžní cheerleading. Jejím hlavním cílem je zmapovat aktuální situaci v českých klubech, na základě srovnání s úspěšnější americkou scénou sestavit vhodná doporučení pro jejich efektivnější strategické řízení a tato následně vyzkoušet v praxi. Výstupem této práce je návrh optimálního strategického plánu …více
Abstract:
This theoretical and empirical thesis deals with management of competitive cheerleading sports clubs. Its main objective is to map the current situation in Czech programs, to set proper recommendations for their development based on comparison with successful american teams and to test those in practice. The output of this thesis is a starategic development plan proposal. Methods used to acquire set …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu