Bc. Veronika Dušková, DiS.

Bakalářská práce

Finanční zdroje EU poskytované na podporu rozvoje lidských zdrojů a jejich využití v rámci vybraného podniku

Financial instruments provided by EU for human resources and their use in special company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Finanční zdroje EU poskytované na podporu rozvoje lidských zdrojů a jejich využití v rámci vybraného podniku“ je vytvořit ucelený přehled o prostředcích poskytovaných Evropskou unií na tuto problematiku. V jednotlivých kapitolách je ukázáno, odkud je možné prostředky čerpat a jak toho Česká republika využívá. Praktickou část práce tvoří příklad realizovaného rekvalifikačního …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis „Financial instruments provided by EU for human resources and their use in special company“ is to make the compact review about financial instruments provided by EU to this area. In single parts are shown resources of the support and the usage of these resources by Czech republic. The practical part is made by example of realised re-qualification project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Lucie Oháňková
  • Oponent: Ing. Petr Halámek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta