Theses 

Strukturální fondy EU, zdroje financování projektů územních samosprávních celků – Bc. Jiří Milfort

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Milfort

Diplomová práce

Strukturální fondy EU, zdroje financování projektů územních samosprávních celků

Structural Funds of EU, Sources of Funding Territorial Self Governing Units

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na téma strukturálních fondů a možností financování územních samospráv. První kapitola mapuje strukturální fondy a obsahuje analýzu čerpání prostředků Českou republikou. Druhá kapitola se věnuje Evropskému sociálnímu fondu, jeho historii a současnosti. Třetí kapitola se týká Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, definuje jeho cíle, analyzuje průběh čerpání a možnosti pro územní samosprávy. Poslední kapitola se zabývá administrací projektů z pohledu zprostředkujícího subjektu a popisuje životní cyklus projektu.

Abstract: This thesis focuses on the structural funds and financing options for local governments. The first chapter maps the structural funds and analyzes financial implementation in the Czech Republic. The second chapter is devoted to the European Social Fund, its history and present. The third section deals with the Operational Programme Human Resources and Employment, defines its objectives, analyzes the course of drawing of finances and defines opportunities for local government. The last chapter deals with project administration and describes the project life cycle.

Klíčová slova: Evropská unie, strukturální fondy, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Evropský sociální fond, European Union, Structural Funds, Operational Programme Human Resources and Employment, the European Social Fund

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2012
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Karásek
  • Oponent: Ing. Jan Šolta, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz