Bc. Jiří Milfort

Diplomová práce

Strukturální fondy EU, zdroje financování projektů územních samosprávních celků

Structural Funds of EU, Sources of Funding Territorial Self Governing Units
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na téma strukturálních fondů a možností financování územních samospráv. První kapitola mapuje strukturální fondy a obsahuje analýzu čerpání prostředků Českou republikou. Druhá kapitola se věnuje Evropskému sociálnímu fondu, jeho historii a současnosti. Třetí kapitola se týká Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, definuje jeho cíle, analyzuje průběh čerpání a …více
Abstract:
This thesis focuses on the structural funds and financing options for local governments. The first chapter maps the structural funds and analyzes financial implementation in the Czech Republic. The second chapter is devoted to the European Social Fund, its history and present. The third section deals with the Operational Programme Human Resources and Employment, defines its objectives, analyzes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2012
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Karásek
  • Oponent: Ing. Jan Šolta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS