Theses 

Finanční zdroje EU poskytované na podporu rozvoje lidských zdrojů a jejich využití v rámci vybraného podniku – Bc. Veronika Dušková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Dušková, DiS.

Bachelor's thesis

Finanční zdroje EU poskytované na podporu rozvoje lidských zdrojů a jejich využití v rámci vybraného podniku

Financial instruments provided by EU for human resources and their use in special company

Anotácia: Předmětem bakalářské práce „Finanční zdroje EU poskytované na podporu rozvoje lidských zdrojů a jejich využití v rámci vybraného podniku“ je vytvořit ucelený přehled o prostředcích poskytovaných Evropskou unií na tuto problematiku. V jednotlivých kapitolách je ukázáno, odkud je možné prostředky čerpat a jak toho Česká republika využívá. Praktickou část práce tvoří příklad realizovaného rekvalifikačního projektu.

Abstract: The goal of the submitted thesis „Financial instruments provided by EU for human resources and their use in special company“ is to make the compact review about financial instruments provided by EU to this area. In single parts are shown resources of the support and the usage of these resources by Czech republic. The practical part is made by example of realised re-qualification project.

Kľúčové slová: Lidské zdroje, Operační program, finanční prostředky, Evropská unie, rekvalifikace, strukturální fondy Human resources, Operation program, financial instruments, European Union, re-qualification Structual Funds

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedúci: Ing. Lucie Oháňková
  • Oponent: Ing. Petr Halámek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 12:46, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz