Bc. Barbora Šišková

Diplomová práce

Design of testing data visualization from the robotic system for the YSoft SafeQ print management

Design of testing data visualization from the robotic system for the YSoft SafeQ print management
Anotace:
Cieľom tejto práce je úprava testovacieho prostredia YSoft SafeQ tak, aby simulovalo produkčné prostredie. Ďalším cieľom je návrh a implementácia vizualizácie výsledkov testovania z takto upraveného testovacieho prostredia. Najskôr sú skúmané aspekty prítomné pri reálnom používaní YSoft SafeQ, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon, ako aj nástroje, ktoré umožňujú simuláciu týchto aspektov v testovacom …více
Abstract:
The goal of this thesis is to adjust the testing environment of YSoft SafeQ to simulate the production environment and to design and implement the visualization of the test results from such customized testing environment. First, some aspects of the real-world use of YSoft SafeQ that may influence its performance are discussed, together with the tools enabling the simulation of these aspects in the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace