Bc. Josef Košta

Diplomová práce

Generování Progressive Web Apps s pomocí frameworku DotVVM

Generation of Progressive Web Apps using DotVVM framework
Anotace:
Cílem této práce je analýza standardů progresivních webových aplikací (PWA) a určení, které části PWA podporují platformy Android a iOS. Podle této analýzy je rozšířen framework DotVVM tak, aby s jeho pomocí bylo možné snadno vyvíjet PWA aplikace. V práci je uveden popis progresivních webových aplikací, frameworku DotVVM a také proces generování jednotlivých částí PWA. Dále je v rámci práce implementována …více
Abstract:
The goal of this thesis is an analysis of standards related to progressive web applications (PWA) and to decide which parts of PWA are supported by platforms Android and iOS. Framework DotVVM is then extended based on this analysis to provide an easy way to develop PWA applications with this framework. In this thesis, there is a description of progressive web applications, DotVVM framework and generation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2021
  • Vedoucí: RNDr. David Gešvindr, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Karolína Dočkalová Burská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace