Bc. Jana Irovská

Diplomová práce

Postoje vysokoškolaček k mateřství a kariéře

coeds attitudes towards motherhood and career
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postoji vysokoškolaček k mateřství a kariéře.Teoretický rámec práce seznamuje s vymezením rodiny, jejím vývojem, demografickým vývojem porodnosti v české společnosti,zahrnuje reprodukční strategie žen a teoretické vysvětlení těchto změn, dále práce pojednává o harmonizaci kariéry a rodiny, zabývá se především faktory, které ovlivňují jejich slaďování a v závěru teoretické …více
Abstract:
This thesis deals with the attitude of university graduates to motherhood and career. The theoretical part deals definition of the family, family development, demographic trends in fertility in czech society, focused on reproductive strategies on woman and theoretical explanation of these changes, it also deals with the harmonization of career and family, dealing with the factors that influence its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta