Theses 

Edukace u pacientů s implantabilním kardioverterem - defibrilátorem – Bc. Andrea Malá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Andrea Malá

Diplomová práce

Edukace u pacientů s implantabilním kardioverterem - defibrilátorem

Education for patients with implantable cardioverter - defibrillator

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku edukací u pacientů po resuscitaci pro maligní arytmie. Svým obsahem je rozdělena na teoretickou část a část empirickou. Teoretická část popisuje edukaci v obecné rovině, implantabilní kardioverter-defibrilátor, dále edukací v souvislosti se zavedeným implantabilním kardioverterem-defibrilátorem. Následná empirická část je založena na kvalitativním šetření, prováděným metodou strukturovaného rozhovoru s pacienty po zavedení implantabilního kardioverteru-defibrilátoru. Cílem práce je zjistit do jaké míry byli pacienti edukováni o implantabilním kardioverteru-defibrilátoru a o životě po implantaci.

Abstract: The diploma thesis is focused on issues regarding education of patients after resuscitation due to malignant arrhythmia. It has been divided into two parts – theoretical one and practical one. Theoretical part deals with education in general, implantable cardioverter – defibrillator and education associated with implantable cardioverter – defibrillator applied. Following practical part is based on qualitative research, carried out by structured dialog with the patients with the implantable cardioverter – defibrillator. The aim of the work is to find out how much were the patients educated about the implantable cardioverter – defibrillator and about life after the implant.

Klíčová slova: Implantabilní kardioverter-defibrilátor, maligní arytmie, edukace, resuscitace, Implantable cardioverter-defibrilátor, malignant arrhythmias, eduction, resuscitation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:16, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz