Bc. Vendula Šrámková

Diplomová práce

Evaluace vzdělávacího programu v organizaci X

Evaluation of the Educational Program in the X Organization
Anotace:
Diplomová práce na téma „Evaluace vzdělávacího programu v organizaci X“, která vznikla pod vedením Mgr. Martina Žižlavského, Ph.D., se zabývá zhodnocením programu rozvoje manažerských dovedností ve zvolené organizaci. Cílem tohoto programu bylo navýšení odborných a interpersonálních znalostí a dovedností klíčových zaměstnanců společnosti. Program si tak kladl za cíl rozvoj mladých manažerů společnosti …více
Abstract:
This diploma thesis on the topic „Evaluation of Educational Program in the X Organization“, which was created under supervision of Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., is dealing with the evaluation of managerial skills development program in a selected organization. The main aim of this program was to improve and strengthen professional skills of company's key employees - young managers and employees with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií