Ing. Helena Bachorecová

Bachelor's thesis

Specifikace komunikace pro cílovou skupinu dětí

Communication specification for the target group of children
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá komunikací na cílovou skupinu dětí 6 – 14 let. Cílem práce je zjistit, jaká je nejúčinnější reklamní komunikace, jakým způsobem se staví k mediím a reklamám jejich nejbližší okolí. Co všechno je pro cílovou skupinu hrozbou a zda mezi dětmi ve škole vládne rivalita. Pro stanovené otázky byly použity kvantitativní dotazníky a kvalitativní rozhovory. Dotazníky a rozhovory …more
Abstract:
This thesis deals with the communication to the target group of children 6-14 years old. Aim of the study is to determine what is the most effective advertising communication, how to perceive a media and advertising their surroundings. What is the threat for target group and whether among children is rivalry in school. For questions set uses a quantitative questionnaires and qualitative interviews …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Reader: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní