Bc. Jakub Zralík

Bakalářská práce

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu - děti a mládež

The Instruments of Marketing Communications for selected target group - Children and Youth
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analyzováním marketingové komunikace vedené skrze instagramové profily maminek a jejich dětí, které jsou do této marketingové komunikace přímo zapojené, jako reklamní prostředek. Hlavním cílem práce je zjištění, jak celý tento marketingový kanál funguje, jaké má výhody a nevýhody, jaké problémy sebou přináší a zda se sdílení fotek vlastních dětí a jejich využití jako …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of marketing communication conducted through instagram profiles of mothers and their children, which are directly involved in that marketing communication, as an advertising tool. The main goal of this work is to find out how this whole marketing channel works, what are the advantages and disadvantages, what problems it brings and whether sharing photos …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní