Bc. Michal Čaniga

Bakalářská práce

Smart Picture Enlargement Using Neural Networks

Smart Picture Enlargement Using Neural Networks
Anotace:
Táto práca je zameraná na inteligentné zvačšovanie fotografií s použitím pokročilých metód syntézy obrazu. Použili sme "super-resolution" GAN sieť implementovanú v Pythone ako fork z knižnice Keras-GAN. Vytvorili sme vlastný malý dataset, na ktorom trénujeme a vyhodnocujeme sieť a porovnávame jej výkon s tradičnými technológiami na zvačšovanie fotografií. Ako evalučné metriky sme použili FID a MSE …více
Abstract:
This thesis focuses on smart picture enlargement using advanced methods of image synthesis. We utilized a super-resolution GAN network implemented in Python as a fork from the Keras-GAN library. We created a small custom dataset on which we train and evaluate the network and compare its performance with traditional techniques for image enlargement. As evaluation metrics, we pick MSE and FID.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. David Wiesner
  • Oponent: doc. RNDr. Martin Maška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma