Bc. Tomáš Repák

Bakalářská práce

Fast object detection on mobile platforms using neural networks

Fast object detection on mobile platforms using neural networks
Anotace:
Nejčasteji využívanými architekturami neuronových síti používaných pro detekci objektů na mobilních platformách jsou SSD (Single Shot Detector) a YOLO (You Only Look Once). Obě maji své výhody i nevýhody z pohledu přesnosti, výkonu nebo využití paměti. Cílem je porovnat současné neuronové sítě jakým je i EfficientDet s výše zmíněnými, poskytnout implementaci, analýzu a případně navrhnout modifikace …více
Abstract:
The most common neural network architectures used for object detection on mobile platforms are SSD (Single Shot Detector) and YOLO (You Only Look Once). Both have their advantages and their drawbacks in terms of precision, performance or memory usage. The goal is to compare current state-of-the-art neural networks such as EfficientDet against either of the two, provide an implementation, an analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Čechák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky