Daniel Vanický

Bachelor's thesis

Implementace WMS v prostředí SAP ve vybrané společnosti

Abstract:
Práce se zaměřuje na proces implementace WMS v prostředí SAP. Zabývá se porovnáním procesů uvnitř podnikového skladu před implementací a po implementaci systému řízení pomocí již zmíněného systému.
Abstract:
The thesis focuses on a process of implementation in SAP. It deals with a comparsion of processes within an enterprise warehouse before and after the implementation of a management system using the already mentioned system.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vanický, Daniel. Implementace WMS v prostředí SAP ve vybrané společnosti. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Management, Marketing and Logistics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.