Mgr. Tomáš Janíček

Bakalářská práce

Pravicový radikalizmus v Slovenskej republike po roku 2000

Right wing radicalism in Slovak republic after the year 2000
Abstract:
Bachelor thesis Right wing radicalism in Slovak republic after the year 2000 is about evolution of political parties, movements and their agenda in Slovak republic after the year 2000. This work is trying to pursuit the identification of the most important objects on the right wing scene, their point of wiev on the most important problems which frequently appear in their agenda and assess the evolution …více
Abstract:
Bakalárska práca Pravicový radikalizmus v Slovenskej republike po roku 2000 sa zaoberá vývojom politických strán, hnutí a ich programatikou na území Slovenskej republiky v období po roku 2000. Cieľom práce je identifikovať najvýznamnejšie objekty pravicovej scény, ich pohľady na najvýznamnejšie problémy, ktoré sa pravidelne objavujú v ich programatike a zhodnotiť vývoj pravicovej scény za skúmané obdobie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií