Ing. Martin Petřík

Master's thesis

Investice do zemí emerging markets

Investing in emerging markets
Abstract:
Diplomová práce se zabývá akciovými trhy zemí označovaných jako emerging markets (rozvíjející se trhy). Po úvodním definování těchto trhů je podle vybraných kritérií identifikována reprezentativní skupina zemí, která je v práci dále zkoumána. V druhé kapitole jsou pak analyzovány jak akciové trhy zemí BRIC, tak makroekonomická situace těchto zemí. Analýze a komparaci vybraných retailových investičních …more
Abstract:
This diploma thesis deals with stock exchanges in countries known as emerging markets. After the initial introduction and definition of these markets, selected criteria are used to identify a representative group of countries that are studied further. The second chapter analyses the stock markets of the BRIC countries as well as their macroeconomic situation. Third chapter focuses on analysis and comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Financial Management